રજીસ્ટ્રેશન નંબર : એ / 650 / ગાંધીનગર
about-image
About 41 KPS Gandhinagar

જાણો ૪૧ કડવા પાટીદાર સમાજ ગાંધીનગર વિશે

વર્ષ ૧૯૯૩ થી શરૂ કરીને આજ સુધી દર વર્ષે સ્નેહ સંમેલનનું જુદા જુદા સ્થળોએ આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં સમાજના મોટા ભાગના કુટુંબો હાજરી આપે છે. આ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમના ખર્ચ માટે ગામ દીઠ ફંડ ઉઘરાવીને કરતા હતા. ઓછી સભ્ય સંખ્યાવાળા નાના ગામ પણ સંયુક્ત રીતે ભેગા થઈને સમાજને ભોજન દાતા તરીકે મદદરૂપ થતા હતા. આમ બધા જ ગામના પ્રતિનિધિઓએ ભોજન દાતા તરીકે લાભ લીધેલ.

સમાજની વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ની જનરલ મીટીંગમાં સમાજના આવનારા સમય અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખી વર્ષ દરમિયાન થતા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમના ખર્ચને પહોંચી વળવા સમાજના સમગ્ર પરિવારના સહકારથી કાયમી ભંડોળ એકઠુ કરવાનુ નક્કી કરવામા આવેલ.

સમાજના સમગ્ર પરિવાર/દાતાશ્રીઓ તરફથી અત્યાર સુધી ભોજન ફંડ પેટે કુલ ૩૦ લાખ રૂપિયા જેટલું કાયમી ભંડોળ એકઠુ થયેલ છે. આ કાયમી ભંડોળના વ્યાજની આવકમાંથી સમાજના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ , સ્વરૂચિ ભોજન અને સમાજને લગતા અન્ય કાર્યક્રમોનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. સમાજની કારોબારી આ વહિવટ પારદર્શક રીતે કરે છે.

આપણા સમાજના સભ્યોના પરીવારની સામાજીક, શૈક્ષણિક તેમજ ધંધા-રોજગારની માહિતી સરળતાથી મળી રહે તે હેતુથી સમાજની વેબસાઇટ બનાવવાનો વિચાર આવતાં જીતેન્દ્રકુમાર એ પટેલ (દેલવાડા), શ્રી રમેશભાઇ પટેલ (ઇટાદરા) તથા વાસુભાઇ એચ પટેલ (દેલવાડા) એ ઉત્તર ગુજરાત ૪૧ ગામ કડવા પાટીદાર સમાજ, ગાંધીનગર ના સહકારથી સમાજની વેબસાઇટ તૈયાર કરવાનું આયોજન કરેલ. આ વેબસાઇટમાં સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત ૪૧ ગામ કડવા પાટીદાર સમાજના આશરે ૨૮૦૦ પરીવારના ૧૦૦૦૦ હજાર જેટલા સભ્યોની માહિતી સંકલીત કરવામાં આવેલ. આ વેબસાઇટને વધારે માહિતીસભર બનાવવામાં સરળતા રહે તે સારુ વેબસાઇટની કામગીરી ઉત્તર ગુજરાત ૪૧ ગામ કડવા પાટીદાર સમાજ, માણસાને હસ્તાંતરીત કરવામાં આવેલ.

about-image

ૐ ઐઁ હ્રિઁ ક્લીઁ નમો નમઃ
ઉંઝાવાળી નમો નમઃ
સિંહ વાહિની નમો નમઃ
ઉમીયા માતા નમો નમઃ

Introduction of Committee member (કમિટી મેમ્બરનો પરિચય)

Patel Kalidas T.
Patel Kalidas T. (Ridrol)
અધ્યક્ષ
+91 9427331002
Patel JitendraKumar A.
Patel JitendraKumar A. (Delvada)
પ્રમુખ
+91 9909925534
Patel Mangaldas S.
Patel Mangaldas S. (Aajol)
મંત્રી
+91 9426412831
Patel Sanjaybhai A.
Patel Sanjaybhai A. (Padusma)
ઉપપ્રમુખ
+91 9727371898
Patel Vasudevbhai M
Patel Vasudevbhai M (Delvada)
ઉપપ્રમુખ
+91 9737196739
Patel Jayeshbhai J.
Patel Jayeshbhai J. (Ridrol)
સહમંત્રી
+91 9974251256
Patel I M.
Patel I M. (Vihar)
ખજાનયી
+91 9909921881
Patel Jitubhai K.
Patel Jitubhai K. (Jantral)
સહ મંત્રી
+91 9426562618