રજીસ્ટ્રેશન નંબર : એ / 650 / ગાંધીનગર

Introduction of Trustee member (ટ્રસ્ટી કમિટી મેમ્બરનો પરિચય)

ID Village Name Image Contact Position
1 Mansa Patel Bharatbhai Baldevbhai Patel Bharatbhai Baldevbhai +91 9825041982 પ્રમુખ
2 Jantral Patel Sankabhai Joitaram Patel Sankabhai Joitaram +91 9327001140 ઉપપ્રમુખ
3 Aajol Patel Mangaldas Somdas Patel Mangaldas Somdas +91 9426412831 મંત્રી
4 Kukarvada Patel Kanubhai Vitthaldas Patel Kanubhai Vitthaldas +91 9426022444 સહ મંત્રી
5 Padusma Patel Sanjaybhai Mangaldas Patel Sanjaybhai Mangaldas +91 9727371898 ખજાનચી
6 Ramnagar (P) Patel Nileshbhai Ramanbhai Patel Nileshbhai Ramanbhai +91 9099902909 સભ્ય
7 Ridrol Patel Chandubhai Haribhai Patel Chandubhai Haribhai +91 9327001140 સભ્ય
8 Vihar Patel Natvarbhai Rambhai Patel Natvarbhai Rambhai +91 9327001140 સભ્ય
9 Itadara Patel Dahyabhai Tribhovandas Patel Dahyabhai Tribhovandas +91 9327001140 સભ્ય
10 Mansa Patel Jyantibhai Maganlal Patel Jyantibhai Maganlal +91 9327001140 સભ્ય
11 Delvada Patel Vasantkumar Amrutlal Patel Vasantkumar Amrutlal +91 9327001140 સભ્ય